PRISER:

 

Ordinære timepriser
Arbeidet faktureres i utgangspunktet etter faktisk medgått tid på oppdraget. Timeprisen fastsettes blant annet på bakrunn av sakens art og omfang, kompleksistet og firmaets kompetanse på området. Den ordinære timeprisen ligger mellom kr 1.600-2.100 per time eksklusiv mva.

I oversiktlige saker kan det også avtales fastpris på oppdraget.

Ta kontakt for nærmere informasjon om priser og vilkår.

 

Forsikringsdekning

I en rekke saker vil også forsikringsselskapet ditt kunne dekke en stor del av advokatutgiftene gjennom rettshjelpsdekningen på forsikringen din. De fleste villa-, bil-/båt- og innboforsikringer inneholder en rettshjelpsdekning som kan gi deg rett til å få dekket store deler av advokatutgiftene i rettslige tvister.

Egenandelen på forsikringen er normalt 3.000-4.000 kroner i grunnegenandel, og deretter 20 prosent av det overskytende. Det vil si at du i praksis betaler mellom 200-300 kroner timen eks. mva for advokatbistanden i denne typer saker, litt avhengig av hvor omfattende arbeidet i saken er.

Jeg kan undersøke for deg om du har forsikringsdekning som omfatter din sak.

 

Fri rettshjelp
I visse typer saker vil du kunne få fri rettshjelp, med eller uten egenandel.

Noen typer saker er såkalt prioriterte, og man har krav på gratis advokat uavhengig av inntekt og formue. Dette gjelder for eksempel en del barneverns, straffe- og utlendingssaker.

I såkalte uprioriterte saker, er det inntekts- og formuesgrenser for om man får fri rettshjelp, og det kan også være at man må betale en mindre egenandel for bistanden.

Eksempler på slike uprioriterte saker med behovsprøving er familierettssaker som gjelder skifte (fordeling av ektefellenes eiendeler) og barnefordeling, erstatning for personskader og tap av forsørger, visse husleiesaker, trygdesaker og bistand til arbeidstaker i avskjeds- og oppsigelsessaker i arbeidsforhold.

Ta kontakt for å høre mer om fri rettshjelpsordningen og om din sak kan omfattes av den.