OM FIRMAET:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advokatfirmaet Arvesen holder til sentralt på Vinderen i Slemdalsveien 70.
Kontoret ligger rett inntil Vindern t-banestasjon i det nye "Jeppebygget", inngangen merket A.


Firmaet tilbyr juridisk bistand til både privatpersoner, bedrifter og boligselskaper/sameier.


Arvesen har over 10 års erfaring som advokat, og har arbeidet i flere mindre og større advokatfirmaer i Oslo, herunder i et av Norges største forretningsadvokatfirmaer.


Av utdanning er Arvesen cand. jur. fra Universitetet i Oslo, med valgfagene arbeidsrett og bygge- og entrepriserett, i tillegg til å ha skrevet særavhandling innen kjøp og salg av fast eiendom.


Arvesen har også etterutdanning innen forhandlinger og mekling, og har godkjenning som advokatmekler av Advokatforeningen.


Målsettingen for advokatfirmaet er å gi god, rask og personlig oppfølgning til klientene, å holde et høyt faglig nivå på de leverte tjenestene, samt å være konkurransedyktig på pris.


Arvesen er medlem av Den norske Advokatforening.