FAGOMRÅDER:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedarbeidsområdet er rettsspørsmål knyttet til fast eiendom, men jeg har også erfaring fra andre rettsområder, blant annet:

- gjeldsforhandling og konkurs
- inkasso og tvangsfullbyrdelse
- selskapsrett
- arbeidsrett
- kontraktsrett / avtaler
- personskadeerstatning
- familie- / skifterett
- barnefordeling (foreldreansvar, fast bosted, samvær)
- arverett (testament, generasjonsskifte, booppgjør)
- utlendingsrett
- trygderett
- barnevern
- bistandsadvokat
- forhandlinger / mekling / retts- og advokatmekling
- prosedyre

 

Oversikten er ikke uttømmende, og det kan være at jeg kan bistå selv om din sak ikke faller inn under fagområdene som er opplistet. Alternativt vil jeg kunne gi en anbefaling på en eller flere advokater med god kompetanse på området.

Ta derfor kontakt for en uforpliktende samtale.