EIENDOM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedarbeidsområdet for advokatfirmaet er rettsspørsmål knyttet til fast eiendom, herunder

- kontrakts- og avtalerett

- tvister ved kjøp og salg av eiendom

- husleieforhold

- seksjonering / reseksjonering av eiendom

- tinglysing

- nabotvister (grensegang, servitutter, trær mm)

- fradeling av eiendom og makeskifte

- gårdsbestyrelse / forvaltning / forretningsførsel

- inkasso og tvangsfullbyrdelse

- tomtefeste

- rettslige spørsmål knyttet til boligsameier, eierseksjonssameier og borettslag

 

Jeg påtar meg også eiendomsmeglingsoppdrag, herunder utleiemegling og rene oppgjørsoppdrag.